צילום קווי ביוב

צילום קו ביוב עקב חידוש מערכת ביוב