אודותינו

צוות ביובית הרצליה בשאיבת ביוב באמצע רחוב